woordle

Scholengroep 21

“Vlaamse Ardennen”

 

In de scholen van onze scholengroep leren wij elke dag. Het  cognitieve wordt zorgvuldig en op maat aangeboden. Het doel is  voor ieder kind of jongere verschillend maar de doelstelling is voor  allen gelijk :

Elk kind of jongere moet namelijk de kans krijgen om een positief  zelfbeeld te verwerven zowel op cognitief vlak als op emotioneel  vlak, zodat het het genoegen aanleert om met het eigen kunnen een  gans leven verder te experimenteren en te groeien.

Als scholengroep willen we voldoende aandacht geven aan de  specifieke behoeften van elke leerling en cursist en hen laten  genieten van een totaal aanbod op pedagogisch vlak.

 


 


Verkiezingen Raden van Bestuur van de scholengroepen in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Oproep tot kandidaatstelling

Oproep tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezingen van zes meerderjarige, stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van GO! scholengroep  “Vlaamse Ardennen”.

De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, in de vorm, volgens het model en binnen de gestelde termijn, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het kiesbureau worden bezorgd, vergezeld van een uittreksel uit de geboorteakte of een ander officieel document waaruit de meerderjarigheid op 1 april 2018 blijkt.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is maandag, 23 oktober 2017 aangetekend of tegen ontvangstbewijs (vóór 12 uur).

Het model voor kandidaatstelling is te verkrijgen op onderstaand adres:

Scholengroep 21 “Vlaamse Ardennen”
Ronseweg 1
9700 Oudenaarde

055/33 45 50
sgr21@g-o.be

en in elke school/centrum van de scholengroep.GO-2020

 Posted by at 8:14 am
Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus