Bestuur

 

Missie

Scholengroep 21 stuurt, begeleidt en ondersteunt haar scholen/instellingen opdat ze zich kunnen bezig houden met kwaliteitsvolle vorming en de verwezenlijking van hun pedagogisch project.

Kernactiviteiten:

  • Aansturen, coördineren en op elkaar afstemmen van het niveau overschrijdend pedagogisch beleid .
  • Gecentraliseerd uitvoeren van taken om de planlast van de scholen/instellingen te verminderen op het vlak van o.a. personeel, financiën, infrastructuur, veiligheid en wet- en regelgeving.
  • Sturen, coachen en begeleiden van directies zodat ze het beleidsvoerend vermogen binnen hun school/instelling kunnen versterken.
  • Ontwikkelen en implementeren van kwaliteitszorg.
  • Rationaliseren, programmeren en garanderen van een onderwijsaanbod.

 

Raad van Bestuur

In de scholengroep wordt het bestuur waargenomen door een Raad Van Bestuur. Deze raad is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid voor alle scholen en het CLB.


 

Algemeen directeur

De algemeen directeur heeft beslissing – en managementbevoegdheid op vlak van de scholengroep. Hij beslist bij spoedeisende omstandigheden. Deze beslissingen moeten achteraf wel door de raad van bestuur bekrachtigd worden.


 

College van Directeurs

Alle directeurs van de scholen en de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding zetelen in dit college dat wordt voorgezeten door de algemeen directeur. Allen hebben stemrecht. Dit college werkt beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend. Het staat de algemeen directeur bij in het dagelijks beheer van de scholengroep.


 

 Posted by at 10:26 am
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus